2 SPARTANSKE IGRE Registracija

    

Takmičari nastupaju na vlastiti odgovornost , bez mogucnosti prenošenja odgovornosti na organizatora . Takmicar prijavom potvrđuje svoju zdravstvenu sposobnost za ovakvo takmičenje . Takmicar daje suglasnost da organizator moze koristiti filmski i fotografski materijal snimljen za vrijeme takmičenja u promotivne svrhe . Takmičari su dužni strogo se pridržavati službenih oznaka na stazi koje usmjeravaju takmičare , a čine ih smjerokazi i redari . Zbog prava utrke , lične sigurnosti i sigurnosti ostalih takmičara , strogo je zabranjeno korištenje prečica i staza koje nisu označene . Svako odstupanje od službeno označene staze za sobom povlači diskvalifikaciju takmicara sto će se kontrolirati na određenim tačkama duž staze