QUAD WEEK Registracija

    

Ovom prilikom se odričem svih prava i zahtjeva prema Organizatoru i oslobađam ga odgovornosti za bilo kakvu povredu koja može nastati kao rezultat mog učešća u takmičenju. Naglašavam da ću se tokom utrke ponašati u skladu sa Zakonom i osnovnim načelima sportskog takmičenja, posebno u odnosu na ostale trkače i okoliš. Takođe, dopuštam Organizatoru da besplatno koristi fotografije koje sam snimio prije, za vrijeme i nakon utrke. Na kraju, potvrđujem da sam svjestan rizika učešća i pravila takmičenja istaknutih na web stranici Organizatora.