SKAKAVAC TRAIL 2022 Registracija

    

Ovom prilikom odričem se svih prava i potraživanja od Organizatora i oslobađam ga odgovornosti za bilo kakvu vrstu povrede koja se može desiti kao posledica mog učešća na takmičenju. Ističem da ću se tokom trka ponašati u skladu sa Zakonom i osnovnim načelima sportskog takmičenja, posebno u odnosu na druge trkače i okolinu. Takođe, dozvoljavam da fotografije na kojima se nalazim nastale uoči, tokom i nakon trke budu slobodno korišćene od strane Organizatora. Konačno, potvrđujem da sam upoznat/a sa rizicima učešća i propozicijama takmičenja istaknutim na internet adresi Organizatora.